horny2017 5

ORGANIZÁTOR:

oz

Občianske združenie
KOŠICKÉ DIVADLO
Hlavná 76
040 01 Košice

T: +421 55 245 22 24
F: +421 55 245 22 12
E: frantisek.tenai@sdke.sk
W: www.kosicefest.eu

SPOLUORGANIZÁTOR:

sdke

 

 

Festivalové predstavenia

Sláčiky v divadle

Sláčikový orchester Musica Iuvenalis, Košice (SK)
Miesto: Átrium Malej scény Štátneho divadla Košice, Hlavná 72
Dátum a čas: 8. 9. 2017 o 18:00
Vstup: zadarmo/voľné sedenie

Dĺžka predstavenia: 45 minút
Mládežnícky sláčikový orchester Musica Iuvenalis vznikol v roku 1964 pri vtedajšej Ľudovej škole umenia na Sverdlovovej ulici z neprofesionálneho komorného hudobného telesa, ktoré pôsobilo na tejto škole. V roku 1991 sa orchester spolu s hudobnou školou, ktorá sa medzitým premenovala na Základnú umeleckú školu Márie Hemerkovej, presťahoval do priestorov na Hlavnej ulici v Košiciach. Členmi orchestra sú predovšetkým študenti stredných a vysokých škôl, ktorí sa venujú hudbe prevažne amatérsky, no za notovými pultmi sedia už aj zamestnaní dospelí ľudia. Prvým dirigentom bol Ján Grünwald. Po ňom už v roku 1964 prevzal orchester Artem Podhájecký a viedol ho až do roku 1995. Po pôsobení Karola Petrócziho a Ladislava Gurbaľa sa v roku 1998 umeleckým vedúcim orchestra Musica Iuvenalis stáva Igor Dohovič, ktorý sám kedysi začínal ako huslista v tomto orchestri. Počas svojej dlhoročnej histórie získal orchester Musica Iuvenalis mnoho ocenení doma i v zahraničí. Úspešne reprezentoval Slovensko a Košice na koncertoch a festivaloch v Českej republike, bývalej Juhoslávii, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Ukrajine, Španielsku, Francúzsku, Japonsku, Filipínach, Rakúsku a v Škótsku. Na prelome júla a augusta 2017 sa predstavil na festivale v Číne. Orchester je hlavným organizátorom mnohých hudobných podujatí a festivalov – Rocková a klasická hudba sa nevylučujú, Opera ako ju nepoznáme, Festival Košická opereta, Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník.
Umelecký vedúci a dirigent: Igor Dohovič

www.musicaiuvenalis.sk

musica iuvenalis mal

 

J. Barč - Ivan: Mastný hrniec
ostrava10 mal
akademia1 mal
karamazovi3 mal
tulave3 mal
maladype mal
babkove1 mal
gasparego1 mal
presovske3 mal
skopje1 mal
rzeszow5 mal

Copyright © 2016. All Rights Reserved.